Sportomed Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri

Sportomed olarak hastalarımızın normal yaşama dönüşlerini hızlı bir şekilde sağlamak amacıyla en son teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte, en yeni cihaz ve ekipmanı kullanmaktayız. Hastalarımızın tedavisinde kullandığımız ve gelişimlerini takip ettiğimiz temel enstrümanlar aşağıda sıralanmıştır.

HUMAC NORM/CYBEX (İZOKİNETİK KAS KUVVETİ ÖLÇÜMÜ VE EGZERSİZ SİSTEMİ)

Tüm hareket açıklığı içinde, sabit bir hızla ve maksimum dirence karşı koyarak egzersiz yaptırılma prensibine dayanmaktadır. Basit bir yaklaşımla, su içinde yapılan koşma ve yürüme egzersizlerine benzetilebilir.

İzokinetik sistemin en önemli avantajları fonksiyonel hızlarda her ekleme özgü hareket yaptırması olanağı vermesi, kas gücü ve toplam iş değerlerinin objektif bir biçimde ölçülebilmesidir.

Humac Norm cihazı ile hastaların kas kuvvetinin objektif bir biçimde ölçülmesi ve sonrasında uygun egzersiz programlarının belirlenerek tedavi protokolünün oluşturulması, tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlendirmeler ile de hastanın tedaviye cevabının ölçülmesi ve gözlemlenmesi amaçlanmaktadır.

İzokinetik Kas Kuvveti Ölçümü ve Egzersiz Sistemi ile;

  • hastanın fonksiyonel kapasitesinin ve musküler performansının ölçülmesi,
  • her hastaya bireysel olarak hazırlanan tedavi protokolüne göre pasif, izometrik, izotonik, izokinetik ve egzantrik egzersiz programlarının uygulanması,
  • tedavi programı sonucunun kantitatif olarak değerlendirilmesi ve izlenmesi,
  • her iki ekstremitenin kas gücü, eklem hareket açıklığı gibi parametrelerin karşılaştırılması,
  • kas gücünün zayıf olduğu derecelerin belirlenerek buna yönelik özel egzersiz programlarının uygulanması,
  • agonist antaganist oranlarının belirkenmesi,
  • iş ve yorgunluk parametrelerinin ölçülmesi,
  • hareketlerin kinematik analizi,

bilgisayar destekli kayıt sistemi oluşturarak bilimsel araştırmalara veri toplanması mümkün olmaktadır.

 

image-divider
ESWT (EXTRACORPOREAL SHOCK THERAPY-BEDEN DIŞI ŞOK TEDAVİSİ)

Şok dalga tedavisi (ossa-terapi, ekstrakorporeal şok tedavisi) yüksek amplitüdlü ses dalgalarının vücudun istenen bölgesine odaklanması ve orada tedavi sağlaması esasına dayalı yeni bir ortopedik tedavi yöntemidir.

Şok dalgaları;
plantar fasciitis,
lateral humeral epikondilit,
kırık kaynamaması ve kaynama gecikmesi,
omuzun kalsifiye ve tendinitinin tedavisinde,
femur başı avasküler nekrozu,
aşil tendiniti,
patellar tendinit,
osteokondritis dissekans
tedavilerinde de kullanılmaktadır.

image-dividerMAGNETOTERAPİ (MANYETİK ALAN TERAPİSİ)

Magnetoterapi, doğal ve hassas bir tedavi şekli olan manyetik alan etkileşimine dayanan yani girişimsel olmayan fiziksel bir tedavi metodudur. Pulsatif manyetik alan, vücut dokularını uygun bir şekilde etkileyerek hücre zarlarının geçirgenliğini artırır. Böylece hücre zarlarında madde alışverişlerini mümkün kılar.

Hücrenin atık maddeleri ve toksinleri bünyesinden uzaklaştırarak su, besin maddeleri, oksijen ve gerekli mineralleri alarak işlevinin uygun bir seyirde ve canlılık içinde sürdürmesi mümkün kılınmaktadır. Bu doğal metod aynı anda birçok hastalığın tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Tedavide oldukça geniş bir uygulama alanı olması, kolay uygulanabilirliği, doğal bir metod oluşu ve yan etkisi olmaması, magentoterapiyi oldukça önemli kılmaktadır.

Magnetoterapi ile;

kemik, kıkırdak, kas ve kan hücrelerinin uyarılması,
sinirlerde onarım,
yaraların iyileşmesi,
ağrıların hafifletilmesi,
metabolizma durumunun iyileştirilmesi,
daha iyi dolaşım ve madde alışverişi yoluyla daha iyi boşaltım
daha iyi metabolizma ve kan dolaşımı sayesinde alınan ilaçlarda daha iyi etki
sağlanmaktadır.

image-dividerIPC (INTERMITTENT PNEUMATIC COMPRESSION-ARALIKLI OLARAK HAVA İLE SIKIŞTIRMA) SİSTEMİ

Kol ve bacaklara aralıklı olarak pnömatik basınç uygulaması ile özellikle toplardamar ve lenf dolaşımına destek veren tedavi yöntemidir. IPC dolaşım bozukluklarında halen en yaygın kullanılan metodlardan biridir. Günde birkaç kez uygulanacak IPC yöntemi ile kol ve bacaklardaki kan ve lenf akımının kalbe yönelik drenajı artar, bu bölgelerdeki şişlikler azalır. Ayrıca bu tedavi toplardamar içindeki kanın pıhtılaşma ihtimalini azaltır. Kullanıldığı bazı durum ve hastalıklar şöyle sıralanabilir;

Venöz stazın azaltılması,
Mastektomi ameliyatı sonrası kol ödeminin önlenmesi,
Travma sonrası adale ödemi ve sertliğinin önlenmesi,
Ameliyat sonrası ödemlerin giderilmesi,
Post-Trombofilebitik sendrom (Venöz damarların iltihaplanması)

image-dividerVİBROGYM

Çok sayıda egzersiz yapmanıza imkan tanırken, optimize titreşimler sayesinde egzersizlerin her birinden maksimum yararlanılmasını sağlamaktadır. Belirlenmiş antrenman programına dahil edildiğinde programın etkinliğini net bir şekilde artırdığı görülmektedir. Vibrogym, geleneksel egzersiz metodlarıyla %40-60 arasında çalışan kasları, %100 çalıştırmakta, vibrasyon etkisiyle bölgesel ağrıları azaltmakta ve menopozda kemik erimesini geciktirmektedir.

Vibrogym vücudumuza avantajları neler?

Kuvvet ve dayanıklılık kazandırır.
Vücudun yağ yakmasına yardımcı olur.
Esnekliği artırır.
cardio gibi fitness çalışmasına hazırlar.
Eklemleri kuvvetlendirir.
Testosteron ve büyüme hormonunu harekete geçirir.
Antiaging özelliğine sahiptir.
Kas yapısını geliştirdiği için bölgesel selülitleri giderir, vücudun sıkı bir dokuya sahip olmasına yardımcı olur, selülit oluşumunu engeller.
Diğer çalışma programlarına göre %85 daha az zaman gerektirir. Buna karşın kasların çalışmasını ve direnciini %25 daha fazla artırır.

image-dividerVERTIMAX

Spora özel fonksiyonel egzersiz yaptırılabilen bir platform ve bu platforma bağlı sporcunun yaptığı harekete direnç gösteren tüp şeklinde lastiklerden oluşan bir sistemdir.

Uzun süren spor sakatlıkları sonucunda rehabilitasyonun son aşamasında sporcunun hız, çabukluk ve çevikliğini artırmaya yönelik olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca merkezimizde sporcuların fiziksel performanslarını ve dikey sıçrama kabiliyetlerini artırmak amacıyla bireysel egzersiz programı çerçevesinde vertimax uygulaması yaptırılmaktadır.

image-dividerGRASTON TEKNİĞİ

Diğer manuel terapi uygulamalarına ilave olarak, uygulamanın yapıldığı bölgenin şekline göre tasarlanmış paslanmaz çelik enstrümanlar yardımıyla yapılır. Uygulama germe ve kuvvet egzersizleri ile desteklenir. Uygulama sonucunda kan dolaşımı artar ve iyileşme hızlanır. Ayrıca Graston Tekniği skar dokusunu azaltıp, yumuşak dokudaki yapışıklıkları çözerek ağrıyı azaltır ve ağrısız fonksiyonel aktivite kalitesini artırır.

En sıklıkla kullanıldığı rahatsızlıklar arasında lateral epikondilit, rotator cuff tendinitleri, sırttaki miyofasyal ağrılar, osteotis pubis, patellar tendinit, aşil tendinitleri ve kronik kas yaralanmaları sayılabilir.

image-dividerKİNESİYO BANTLAMA

Dünyada ilk kez Japonya’da uygulanmış olan bir teknik olup, Japonya’dan Avrupa’ya transfer olan bir futbolcu tarafından Avrupa’da da tanınması sağlanmıştır. Yaklaşık 25-30 yıldan bu yana önce fizyoterapistler sonra da doktorlar tarafından başarı ile uygulanmaktadır. Kinesiyo bantlama (kinesiotaping) günümüzde her türlü spor sakatlıkları, bel, boyun, sırt ağrıları, ortopedik ve nörolojik hastalıklar, lenfödem, cerrahi öncesi ve sonrası, kas, tendon ve eklem hastalıklarında diğer tedavi yöntemleri ile birlikte, bazen de ayrı bir tedavi seçeneği olarak
kullanılır. Kinesiyo bant cildi yukarı kaldırıp, deri ile kasların arasındaki boşluğu artırarak bölgede oluşan basıncı hafifletir.

Yaralanma bölgesinde azalan basınç, kan dolaşımını ve lenfatik dolaşımı artırır. Dolaşım sisteminde yaratılan bu etki ile deri altında var olan ağrı reseptörlerinin uyarılması önlenir ve kaslardaki gerginlik ve hassasiyet giderilir, ağrısız hareket imkanı sağlanmış olur. Bant uygulandığı bölgede problemin türüne göre 4-7 gün arası kalabilir. Bandın yapısında ciltte alerjik reaksiyonlar oluşturabilecek lateks vb. maddeler bulunmaz. Hava ve nem geçirebilme özelliğine sahip olan bantlar özellikle uzunlamasına esner, çok kolay çözülür ve ciltte nadiren yapışkan artıkları bırakır. Suya karşı çok dayanıklıdır, fakat tuzlu su ile çözünür.

image-divider
DİĞER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ENSTRÜMANLARIMIZ